Nguyễn Thị Quang
Nguyễn Thị Quang Ban Giám Hiệu Bí Thư Đảng
Nguyễn Thị Lanh Ban Giám Hiệu Đảng viên